Vanwege de door het kabinet ingevoerde coronamaatregelen, kan de GMB competitie geen doorgang vinden. Vooralsnog komen alle wedstrijden te vervallen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus en de daarmee samenhangende regelgeving, wordt bekeken wat er dit winterseizoen nog mogelijk is. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.